Kontaktinformasjon

Om Barnas Barnehage

Barnas barnehage ble etablert i februar 2008. Anne-Gro Gundersen og Hege T. S. Jakobsen overtok da tidligere Sentrumkirken barnehage og Lillås kulturbarnehage. Barnehagen fikk to avdelinger på Lillås og en avdeling i sentrum. I august 2010 ble det åpnet en ny avdeling på avdeling Lillås. Avdeling Gullstjerna for barn 3-6 år. Sommeren 2011 ble avdeling sentrum lagt ned. Barnehagen leide da tidligere Apenes barnepark og opprettet en ny avdeling Blåstjerne for barn 4 – 6 år. Høsten 2013 ble avdeling Apenes lagt ned. Alle avdelingene ble samlet på Lillås. Idag har vi tre avdelinger: Blåveisen, Hvitveisen og Gullstjerna, med til sammen ca 60 plasser. Barnehagen har har alderhomogene avdelinger.

Kontakt oss

barnasbarnehage_logo

Addresse: Lillåsveien 11, 3189 Horten

Telefon:
Kontor: 330 45 943
Hvitveisen:  406 47 461
Blåveisen:   406 35 256
Gullstjerna: 406 35 242

Åpent: Man-fre 06.45 – 16.30

Barnas barnehage