Avdelinger

Avdelinger

Våre avdelinger

Barnas barnehage har i dag tre avdelinger: Blåveisen, Hvitveisen og Gullstjerna.

Hvitveisen 1-3 år

Denne avdelingen er for de yngste barna. Her legger vi vekt på å skape tillit, trygghet og trivsel.

Blåveisen 2-4 år

Denne avdelingen legger vekt på å tilrettelegge for lek og læring for den aktuelle aldersgruppen.

Gullstjerna 4-5 år

Denne avdelingen legger vekt på å tilrettelegge for aktiviteter tilpasset barnets alder, og modningsnivå.

Nyttig info

Her kan du lese om nyttig informasjon om dagen vår, laste ned vedtekter, årsplan m.m

Nyhetsarkiv

Her kan du lese om våre siste publiseringer av nyheter og nyttig informasjon.

Avdelinger

Her kan du lese om Barnas barnehages avdelinger

Kontaktinfo

Her finner du informasjon om åpningstider, ansatte, telefonnummer og kart.

Barnas barnehage